Het Opzetten van de Inventaris en Balans

Inleiding

Als boekhouders zullen we eerst een begin maken met de boekhouding van een eenvoudige handelsonderneming. We bespreken eerst de inventaris. Een inventaris is een overzicht van alle bezittingen en schulden onder elkaar. We lichten de diverse posten die je kunt tegenkomen op een inventaris toe. De stap van inventaris naar balans is klein. Een balans is een overzicht van de bezittingen en het vermogen van een onderneming op een bepaald moment. Het vermogen bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen (schuld van een onderneming). Door het vergelijken van balansen op verschillende momenten kun je zien wat er veranderd is binnen die onderneming en of er bijvoorbeeld winst is gemaakt.

Inventaris

We houden hier de boekhouding van een eenmanszaak centraal. Later wordt ook aandacht geschonken aan andere ondernemingsvormen.

Natuurlijk wil elke onderneming van tijd tot tijd weten hoe zij ervoor staan. Dan maken zij een staat op waarin alle bezittingen en schulden onder elkaar zijn opgenomen. Zo’n staat noemen we een inventaris. De inventaris tellen we op.

Vrijwel elke onderneming in Rotterdam (maar natuurlijk ook erbuiten) heeft te maken met klanten die niet direct de gekochte goederen betalen. Natuurlijk zullen er ook kopers zijn die wel direct betalen. Dat zijn dan verkopen a contant. De afnemers die de gekochte goederen niet direct betalen worden debiteuren genoemd. Leveranciers die nog betaald moeten worden, worden crediteuren genoemd.

Balans

Nadat de inventaris is gemaakt, gaan we de balans opstellen. Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming.

de balans

De bezittingen van een onderneming zoals www.NationaleBoekhoudersGids.nl/zuid-holland/boekhouder-rotterdam/ en de vorderingen die zij op anderen heeft, worden kapitaalgoederen genoemd. deze worden geplaatst aan de debetkant (linkerkant) van de balans. In plaats van kapitaalgoederen wordt ook gesproken van activa. Aan de creditkant (rechterkant) van de balans wordt het eigen vermogen geplaatst en het vreemd vermogen (de schulden van de onderneming). in plaats van eigen en vreemd vermogen wordt ook gezegd: aan de creditzijde van de balans staan de passiva.

De inrichting van de balans kun je als volgt voorstellen:

Aan de creditkant staat dus vermeld hoe de onderneming het geld heeft verkregen (eigen en vreemd vermogen). Aan de debetkant staat waarin dit geld is geïnvesteerd. Het eigen vermogen berekenen we als bezittingen- schulden. Met eigen vermogen kan niet worden betaald. Betalen kun je alleen met betalingsmiddelen; kas, bank, of Postbank (liquide middelen).

Als je de inventaris vergelijkt met de balans, merk je de volgende verschillen op:
– Op de balans staan de bezittingen en de schulden naast elkaar, op de inventaris onder elkaar.
– Op de balans staat het Eigen vermogen wel vermeld, op de inventaris niet.

De volgorde op de balans is niet willekeurig. Bij het doen van de boekhouding zijn veel mensen gewend de posten aan de linkerkant (debetkant) en de rechterkant (creditkant) in drie groepen te splitsen. Wanneer je een balans moet opstellen, moet je dus ook een bepaalde volgorde toepassen. Van elk actief en passief moet je bepalen tot welke groep het behoort en pas daarna stel je de balans op.

Binnen zo’n groep wordt de volgorde bepaald door de tijdsduur dat het actief of het passief in de onderneming is. Hoe langer het in de onderneming is, des te hoger zet de boekhouder het in een bepaalde groep. Zo komen de voorraden boven de debiteuren te staan omdat het meestal langer duur voordat je de voorraad in geld hebt omgezet.

De Gemengde Rekening Goederen

We hebben geleerd dat we de brutowinst in de boekhouding kunnen vaststellen door het verschil te nemen tussen de rekeningen 840 Opbrengst verkopen en 800 Inkoopwaarde verkopen. Hierbij was de inkoopwaarde van de verkopen altijd gegeven. Zonder dat gegeven zouden we de brutowinst niet kunnen vaststellen. In de praktijk zul je zelf het bedrag van de inkoopwaarde van de verkopen moeten vaststellen.

boekhouden

In de handmatige boekhouding van kleine ondernemingen wordt het probleem van het vaststellen van de inkoopwaarde van de verkopen soms omzeild door bij verkoop van goederen alleen de verkoopprijs te boeken. Er wordt daarbij ook geen gebruik gemaakt van de rekeningen 800 Inkoopwaarde verkopen en 840 Opbrengst verkopen. In plaats daarvan wordt slecht een (gemengde) rekening Goederen gebruikt. De brutowinst kan bij deze methode alleen maar worden vastgesteld door aan het eind van een boekingsperiode de aanwezige voorraad vast te stellen door middel van inventarisatie.

Een Intro Voor Beginners

Laten we wel wezen: niet iedereen vindt boekhouden leuk
Er zijn genoeg mensen die het z├│ leuk vinden dat ze er dagelijks mee bezig zijn.

Dit zal u vast niet heel erg zien zitten. Dit soort documenten worden vaak gelezen door mensen die fors willen besparen op de ondoorzichtige kosten die door externe boekhouders en accountants in rekening worden gebracht. Dit valt vaak vies tegen. Dit komt doordat boekhouden niet
echt ingewikkeld is maar het is wel ontzettend tijdrovend en heel erg secuur werk. Dus u heeft wel minder kosten maar in plaats daarvan levert u een groot deel van uw vrije tijd in.

Er zijn gelukkig genoeg computer programma’s voor boekhouding die uw leven een stuk aangenamer kunnen maken.